» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Predsedníctvo a komisie VEGA

Predsedníctvo a komisie VEGA

21. júna 2016 sa uskutočnilo 1. zasadnutie komisií VEGA v 7. funkčnom období (2016 - 2020), na ktorých sa volili predsedovia a podpredsedovia všetkých komisií. Predsedovia a podpredsedovia komisií VEGA tvoria rozšírené predsedníctvo VEGA, ktoré na svojom 1. zasadnutí zvolilo zo svojich radov predsedu a podpredsedu VEGA a ostatných 4 členov predsedníctva VEGA, ktoré je šesťčlenné.

Komisie VEGA (s paritným zastúpením z rezortu školstva a SAV) sú výkonnými orgánmi VEGA pre jednotlivé odbory vedy a techniky. Zriaďuje ich minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a predseda Slovenskej akadémie vied spoločne na základe návrhov príslušných organizácií.