» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Predsedníctvo a komisie KEGA

Predsedníctvo a komisie KEGA

Predsedníctvo KEGA tvoria predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisií a riaditeľ odboru vedy a techniky na vysokých školách. Odborné komisie sú orgánmi KEGA na výber a hodnotenie projektov v jednotlivých tematických oblastiach. Zriaďuje, mení a zrušuje ich minister.