» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Systém duálneho vzdelávania » Ďalšie informácie

Ďalšie informácie


Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk
 

Informácie o ponuke vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania na školský rok 2018/2019

www.potrebyovp.sk
 

Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách

www.profsme.sk