» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Systém duálneho vzdelávania » Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

 
Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania
www.dualnysystem.sk
 
Informácie o ponuke vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018
www.potrebyovp.sk
 
Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách
www.profsme.sk