Zmluva č. 1255/2007

 

zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1255/2007  Siemens IT Solutions and Services s.r.o  Zmluva o dielo - Centrálny informačný portál a informačný systém pre oblasť vedy, výskumu a inovácií 295.071,-     MŠVVaS SR MŠ SR  31.8.2007     
0451/2008  Siemens IT Solutions and Services s.r.o Doddatok č. 1 k Zmluve o dielo Centrálny informačný portál a informačný systém pre oblasť vedy, výskumu a inovácií  146.943,-     MŠVVaS SR MŠ SR   26.6.2008     
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku