Zmluva č. 0311/2008


zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0311/2008   Eva Hlubináková - Fa STRAVEX Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov MŠ SR     MŠVVaŠ SR   MŠ SR 31.3.2008     
1588/2008  Eva Hlubináková - Fa STRAVEX  Dodatok č. 1 k zmluve č. 0311/2008     MŠVVaŠ SR   MŠ SR  19.12.2008     

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku