Zápis z rokovania prorektorov pre vzdelávanie, 2. júla 2009

13.07.2009

Na základe podnetu vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa 2. júla 2009 uskutočnilo rokovanie medzi ministerstvom a predstaviteľmi vysokých škôl s nasledujúcim programom:

1) Otvorenie
2) Centrálny register evidencie záverečných prác (CRZP)
3) Metodika rozpisu dotácií
4) Doktorandské štúdium
5) Elektronický protokol o záverečnej skúške
6) KEGA - VEGA
7) Rôzne

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku