Výzva Ministerstva školstva Slovenskej republiky k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov v oblasti športu v roku 2008

23.11.2007

     Ministerstvo školstva SR v zmysle platnej právnej úpravy Výnosu MŠ SR z 12. apríla 2006 č.CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MŠ SR, Smernice č.14/2007-RI z 10. septembra 2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ SR a Usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov v oblasti športu v roku 2008  zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov v oblasti športu v roku 2008.

     Výzva obsahuje postup a náležitosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva SR v oblasti športu v roku 2008. 

     Žiadosti je potrebné poslať v termíne do 21. decembra 2007 na adresu:

 

Ministerstvo školstva SR

Sekcia  štátnej starostlivosti o šport

Stromová ul.1

813 30 Bratislava 1

 

 

Náležitosti a tlačivá na stiahnutie :                           

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1616.

 

Bratislava 23. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku