Oznamy a správy 2007

Tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja

     Vo štvrtok 20. decembra 2007 sa uskutočnila tlačová beseda podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Témou stretnutia boli návrh zákona o výchove a vzdelávaní a návrh zákona o po…

Centrum vedecko-technických informácií má nové sídlo

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 19. decembra 2007 slávnostne otvoril novú budovu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI).      Nové podmienky vytvárajú pr…

Minister otvorí novú budovu Centra vedecko-technických informácií

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 19. decembra 2007 slávnostne otvorí novú budovu Centra vedecko-technických informácií SR. Po takmer sedemdesiatich rokoch sa sídlo…

Školákov delia od vianočných prázdnin už len štyri dni

     Od soboty 22. decembra sa pre viac ako 480 tisíc detí v základných školách a 303 tisíc stredoškolákov začínajú vianočné prázdniny. Tie potrvajú až do 7. januára 2008. Vyučovanie sa opäť začne …

Najúspešnejší žiaci a študenti si prevzali Pamätné listy sv. Gorazda

     Mimoriadne úspechy žiakov a študentov na medzinárodných predmetových a športových súťažiach ocenilo dnes v Bratislave Ministerstvo školstva SR udelením Pamätných listov sv. Gorazda. Spolu s ve…

Minister školstva sa na pôde VŠMU zaujímal o podmienky na umelecké vzdelávanie

     O súčasnej situácii umeleckej činnosti a výskumu, ďalších plánoch a perspektívach diskutoval podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj s vedením Vysokej školy múzických umení 14. decem…

Uplatniteľnosť stredoškolákov na trhu práce sa zvyšuje

     Absolventi elektrotechnických, zdravotníckych a strojárskych odborov sa najlepšie uplatňujú na trhu práce, kým gymnazisti majú najnižšiu mieru nezamestnanosti. Vyplýva to z analýzy Ústavu info…

Minister školstva navštívi VŠMU

     O úrovni umeleckej činnosti a umeleckého výskumu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave bude diskutovať podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj s jej rektorom Ondrejom Šula…

Minister školstva bude odovzdávať Pamätné listy sv. Gorazda

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 17. decembra 2007 slávnostne ocení  mimoriadne významné úspechy žiakov a študentov. Spolu 33 žiakov základných a stredných škôl …

Minister Ján Mikolaj bude diskutovať v HNClube

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 10. decembra 2007 zúčastní diskusného fóra HNClub. So zástupcami zamestnávateľov bude hovoriť na tému Ako riešiť nedostatok kvalifi…

Rada pre deti a mládež podporila návrh zákona o mládeži

     Návrh zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou bol jediným bodom rokovania Rady pre deti a mládež, poradného orgánu ministra školstva SR, ktoré sa uskutočnilo v utorok 4. decembra 2007 v pr…

Gremiálna porada sa zaoberala stavom školských knižníc

     Na 10. gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa konala 4. decembra 2007, schválili jej členovia Správu o stave školských knižníc za rok 2006.     Správa na základe analýzy štatistických u…

Transformácia doktorandského štúdia ukončená

     Ministerstvo školstva SR zavŕšilo proces transformácie doktorandského štúdia na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. V rámci sociálneho poistenia doktorandi denného štúdia už nebudú považ…

Poradný orgán ministra školstva sa bude podieľať na príprave zákona o odbornom vzdelávaní

     Na dôležitosti vypracovania zákona o odbornom vzdelávaní sa dohodli členovia Rady pre odborné vzdelávanie. Jej druhé zasadnutie sa konalo vo štvrtok 29. novembra 2007 na pôde Ministerstva škol…

Ministerstvo školstva pripraví zákon o organizácii a podpore športu

     Na základe vládou schváleného legislatívneho zámeru vypracuje rezort školstva paragrafové znenie zákona o organizácii  a podpore športu. Nový právny predpis upraví organizáciu a zásady riadeni…

Národná konferencia odštartovala čerpanie pomoci z ESF v rokoch 2007 - 2013

     S cieľom predstaviť odbornej verejnosti operačné programy (OP) nového programového obdobia 2007-2013 - OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa konala 27. novembra 2007 v Bratis…

Operačné programy predstaví konferencia s medzinárodnou účasťou

     Národná konferencia „Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia" 27. novembra 2007 v Bratislave predstaví odbornej verejnosti možnosti, ktoré ponúka nové …

Prezentácia stredných odborných škôl na výstave JUVYR

     Od zajtra budú žiaci stredných odborných škôl prezentovať a predávať svoje výrobky a služby. Popri výstave JUVYR, ktorá sa tento rok koná už šestnásty krát, sa uskutoční aj jubilejný 10. medzi…

Minister školstva rokoval s diplomatmi o partnerstve v oblasti vzdelávania

     Veľvyslanca Kórejskej republiky v SR Yong-Kyua Parka prijal 26. novembra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Na stretnutí hovorili o stave školstva v oboch štátoch, ako …

Poradný orgán ministra školstva prerokoval novelu zákona o výskume a vývoji

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 22. novembra 2007 uskutočnilo rokovanie Rady vlády SR pre vedu a techniku. Predmetom rokovania bol návrh novely zákona o org…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku