Vysoké školy v komplexnej akreditácii k 1. augustu 2010

31.08.2010

V súlade s plánom komplexných akreditácií a v súlade s uzneseniami Akreditačnej komisie bol 1. augusta 2010 začatý proces komplexnej akreditácie činností nasledujúcich vysokých škôl:

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove;

Vysoká škola v Sládkovičove.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku