Vysoké školy už začali prijímať prihlášky na akademický rok 2008/2009

06.11.2007

     Do konca tohto roka je potrebné zaslať prihlášku na šesť vysokých škôl. Týka sa to študijných programov, na ktorých sa overujú aj talentové predpoklady a zručnosti potrebné pre štúdium.
     Do 25. novembra 2007 prijíma prihlášky Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
     Posledný novembrový deň si ako uzávierku stanovili Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta múzických umení, Fakulta výtvarných umení a Fakulta dramatických umení (len herectvo) Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach a Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene pre študijné programy dizajn nábytku a interiérový dizajn.
     Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave prijíma prihlášky do 3. decembra 2007.
     Formulár prihlášky, s vysvetlením ako ho vyplniť, nájdete na internetovej stránke Ministerstva školstva SR. Prehľad termínov na podávanie prihlášok s linkami na jednotlivé vysoké školy a fakulty je dostupný na portáli Moderná škola.

Bratislava 6. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku