Výskum a vývoj v roku 2006 podľa štatistických zistení

20.11.2007

     Na 25. porade vedenia ministerstva, ktorá sa konala 20. novembra, sa jej členovia zaoberali okrem iného aj výsledkami štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za rok 2006.
    
Štatistické zisťovanie údajov o výskumno-vývojovom potenciáli Slovenska vykonáva ministerstvo školstva súbežne so zberom údajov o výskume a vývoji v SR, ktoré sumarizuje Štatistický úrad SR. Rezort školstva zabezpečuje v tejto oblasti doplnkové informácie.
     Globálnym ukazovateľom sú celkové výdavky na výskum a vývoj, ktoré v roku 2006 predstavovali 8063,2 miliónov korún. Oproti roku 2005 je to nárast o 7,5 percenta. Podiel výdavkov zo štátneho rozpočtu bol v uplynulom roku 55,5 percenta a z podnikateľských zdrojov celkom 43,1 percenta.
     Údaje o jednotlivých častiach štatistického zisťovania budú zverejnené na webovej stránke www.veda-technika.sk.

Bratislava 20. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku