Vyhlásenie súťaže o Cenu M.R.Štefánika 2017

15.05.2017
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlasuje súťaž o Cenu M.R.Štefánika 2017 za najväčší prínos v oblasti  bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce.
Uzávierka na podávanie prihlášok je  do 15.6.2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku