VUDPaP-20-2006

zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
20-2006 Bau3Mex Bratislava Prístavba a prestavba školského objektu Cyprichová ul.42   116.404,-  

VUDPaP

nasledujúci deň po odovzdaní stavby

4 mesiace od prevzatia staveniska

 
20-2006 Bau3Mex Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o Prístavbe a prestavbe školského objektu Cyprichová ul. 42 Braislava 0 0

VUDPaP

nasledujúci deň po odovzdaní stavby 4 mesiace od prevzatia staveniska  
20-2006 Bau3Mex Bratislava Dodatok č.2 k zmluve o Prístavbe a prestavbe školského objektu Cyprichová ul.42 Bratislava 50.796,- 0

VUDPaP

3.1.2007 4 mesiace od prevzatia staveniska  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku