Víťazi súťaže Európska značka a Európsky učiteľ jazykov si prevzali ocenenia

25.10.2007

     Vo štvrtok 25. októbra 2007 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Európska značka 2007 a Európsky učiteľ jazykov roka 2007. Víťazní jednotlivci a organizácie si prevzali certifikáty podpísané eurokomisárom zodpovedným za viacjazyčnosť Leonardom Orbanom a podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom.
     Európska značka má už niekoľkoročnú tradíciu. Jej hlavným cieľom je zviditeľniť a oceniť inovačné metódy v oblasti jazykového vzdelávania. Ide o nové prvky vo výučbe cudzích  a regionálnych jazykov, jazykov menšín a migrantov. Do súťaže sa mohli zapojiť akékoľvek vzdelávacie inštitúcie, miestne a regionálne orgány, zamestnávatelia a profesijné asociácie, ktoré podporujú alebo realizujú zaujímavé prístupy, metódy a formy vo vyučovaní cudzích jazykov.
     Ocenenie Európsky učiteľ jazykov sa udeľovalo už po tretíkrát. Mohol ho získať  nielen učiteľ cudzieho jazyka, ale aj jednotlivec, ktorý v jazykovom vzdelávaní dosiahol pozoruhodné výsledky slúžiace pre pedagógov ako zdroj inšpirácie a motivácie.
     Slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo v rámci seminára Východiská a perspektívy v jazykovom vzdelávaní a Európska značka. Cieľom seminára bolo informovať slovenskú verejnosť o súčasnej politike v oblasti jazykového vzdelávania na európskej a národnej úrovni. Zároveň prezentoval aj možnosti a typy jazykových projektov vo vzdelávacom programe Európskej komisie „Program celoživotného vzdelávania 2007 – 2013“.

Bratislava 25. október 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku