Vedecká grantová agentúra VEGA bude mať nový štatút

24.10.2007

     Nový štatút Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) podpíše v stredu 24. októbra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Štefan Luby. Slávnostný akt podpisu sa uskutoční o 14. hod.
     Nový štatút vytvára podmienky pre uplatňovanie nových kritérií projektov v rámci výziev VEGA. Deklaruje, aby výsledky riešenia projektov mali spoločenský a hospodársky prínos pre národné hospodárstvo a hodnotené boli na základe nových technologických postupov, riešení a výrobných procesov. 

Miesto stretnutia: Ministerstvo školstva SR, 4. posch., Stromová 1, Bratislava.

Bratislava 23. október 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku