V pondelok sa začne 4. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

08.11.2007

     V termíne od 12. do 18. novembra 2007 sa uskutoční v poradí už 4. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007. Jeho posolstvom je vytvárať podmienky pre rozvoj vedy a techniky v spoločnosti, stimulovať záujem mladých ľudí o vedu, o kariéru vo výskume, ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti o úlohe vedy a techniky v každodennom živote.
     
Témou Týždňa vedy sú Perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2015.
     Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční v pondelok 12. novembra 2007 na tlačovej konferencii podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja o 14. hod. na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej 20 v Bratislave.
     Súčasťou projektu je aj odovzdávanie cien úspešným jednotlivcom vo výtvarnej súťaži na tému Veda a ja určenej pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v utorok 13. novembra  2007 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
     Vo štvrtok 15. novembra 2007 sa za účasti vedúceho služobného úradu MŠ SR Františka Schlossera začne o 9. 30 hod. národná konferencia Perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2007. V priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre budú na nej diskutovať zástupcovia jednotlivých organizácií výskumu a vývoja sektora vysokých škôl, štátneho sektora, podnikateľského sektora a neziskového sektora, zástupcovia ministerstiev, zástupcovia profesijných zväzov a združení a hospodárskej a poľnohospodárskej praxe.
     Slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2007 sa uskutoční v piatok 16. novembra 2007. Ján Mikolaj odovzdá víťazom ceny v štyroch kategóriách: 

O      Osobnosť vedy a techniky

O      Vedecko-technický tím roka

O      Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

O      Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 

     V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave si ocenenia zároveň prevezmú aj  víťazi publicistickej súťaže „Je veda potrebná?“. Tá bola určená pre študentov stredných škôl a študentov vysokých škôl všetkých stupňov štúdia.
     Súčasťou Týždňa vedy a techniky je aj organizovanie viac ako 200 sprievodných podujatí po celom území Slovenska. Uskutočnia sa vo forme dňa otvorených dverí, prednášok, seminárov, prezentácií projektov, konferencií, výstav, workshopov a pod. Konať sa budú v spolupráci  s ostatnými ministerstvami, VÚC, zväzmi, združeniami a organizáciami výskumu a vývoja, ako aj univerzitami a školami.
     Podrobnejšie informácie o hlavných, ako aj sprievodných  podujatiach možno nájsť na www.minedu.sk.

Bratislava 8. november 2007 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku