V Bratislave sa stretnú výchovní poradcovia zo základných a stredných škôl

15.10.2007

     S cieľom zdôrazniť akútnu potrebu zmeniť súčasné podmienky pre prácu výchovných poradcov na školách v duchu hesla Kvalita výchovného poradenstva - základ celoživotného poradenského systému sa zajtra,  16. októbra 2007, uskutoční Deň výchovných poradcov základných a stredných škôl.
    
Podujatie organizuje na svojej pôde Metodicko-pedagogické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave. Jeho súčasťou bude aj celoštátna konferencia, na ktorej bude obnovená činnosť Asociácie výchovných poradcov.
     Spoluorganizátorom Dňa výchovných poradcov základných a stredných škôl je aj Ministerstvo školstva SR.

Bratislava 15. októbra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku