Už len niekoľko dní sa môžu záujemcovia zapojiť do výtvarnej a publicistickej súťaže

12.10.2007

     V pondelok 22. októbra 2007 bude uzávierka výtvarnej a publicistickej súťaže organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007. V poradí už 4. ročník týždňa sa uskutoční v dňoch 12. – 18. novembra 2007.
     Výtvarná súťaž je určená pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií. Témou tohto ročníka je „Veda a ja", pričom forma spracovania výtvarných prác je rôznorodá. Každá škola môže prihlásiť najviac tri žiacke výtvarné práce jednotlivcov alebo kolektívov.
     Ceny víťazom odovzdá podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v utorok 13. novembra 2007 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
     Do publicistickej súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl všetkých stupňov štúdia poslaním príspevku na tému „Je veda potrebná?“. Odovzdávanie cien sa uskutoční na slávnostnom galavečeri pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2007. Ten sa bude konať v piatok 16. novembra 2007 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.
     Bližšie informácie o súťažiach sú uvedené na webovej stránke ministerstva školstva www.minedu.sk.

Bratislava 12. október 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku