Úspešní maturanti boli prijatí do rodiny železiarov

28.05.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes spolu s predsedom vlády SR Róbertom Ficom zúčastnili na odovzdávaní maturitných vysvedčení absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP). Súčasťou slávnostného aktu bolo aj prijatie absolventov do rodiny železiarov.

Štúdium v odboroch hutník operátor pre tvárnenie kovov, mechanik elektrotechnik a mechanik strojov a zariadení ukončilo celkovo 43 žiakov. Maturitné vysvedčenia si prevzali s vedomím, že zriaďovateľ školy im ponúka zamestnanie v kolektívoch so špičkovými odborníkmi a v prostredí s najmodernejšími výrobnými technológiami.

Minister školstva Ján Mikolaj vo svojom príhovore ocenil výchovno-vzdelávací proces v tejto škole, ktorý je spätý s požiadavkami praxe: „Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku Železiarne Podbrezová právom považujeme za školu, v ktorej sa skĺbili aspekty tradičného vzdelávacieho systému, začatej reformy školstva a nových perspektív. Ste živým príkladom toho, ako úzka spolupráca školy so zriaďovateľom vytvára kvalitné zázemie pre svojich zamestnancov a študentov, vychováva odborníkov vo sfére svojho zamerania a zabezpečuje optimálne podmienky na vyučovací proces.“

Tradíciu slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení vytvorili vedenie školy a Železiarne Podbrezová a.s. ako jej zriaďovateľ nielen pre svojich absolventov, ale aj ich rodičov. Podujatie bolo tiež poctou pre učiteľov a majstrov odborného výcviku.

FotogalériaBratislava 28. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku