Oznamy a správy 2009

Slávnostné odovzdanie dekrétu o zaradení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity medzi univerzity

     „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre si toto zaradenie právom zaslúži," potvrdil dnes rozhodnutie Akreditačnej komisie podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na zasadnu…

Podpora vzdelávania, vedy a výskumu z eurofondov sa úspešne rozvíja

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ aj v roku 2009 pokračovala prostredníctvom vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v podpo…

Slovenská poľnohospodárska univerzita dostane dekrét o zaradení medzi univerzity

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní v utorok 22. decembra 2009 o 10.30 hod. na zasadnutí akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Po…

Slávnostné udelenie čestného názvu Gymnáziu Jozefa Cígera-Hronského vo Vrútkach

     „Do názvu svojej školy ste prijali meno významného a nezabudnuteľného spisovateľa, pedagóga, výtvarníka, redaktora  a slovenského dejateľa," zdôraznil dnes podpredseda vlády a minister školstv…

Školákov čaká 19 dní vianočných prázdnin

     Od stredy 23. decembra 2009 sa pre približne 448-tisíc detí v základných školách, vyše 28-tisíc detí v špeciálnych základných školách a viac ako 291-tisíc stredoškolákov v dennom štúdiu začína…

Rada ministra školstva SR pre šport rokovala o centrách olympijskej prípravy i ZOH vo Vancouveri

     Približne 66 až 76 športovcov by mohlo reprezentovať  Slovensko na blížiacich sa Zimných olympijských hrách Vancouver 2010. Informoval o tom prezident Slovenského olympijského výboru František…

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach zmení názov

     Nový názov ponesenie od 15. januára 2010 Univerzita veterinárskeho lekárstva (UVL) v Košiciach. Potvrdil to v utorok 15. decembra 2009 prezident SR Ivan Gašparovič svojím podpisom zákona, schv…

Gymnázium vo Vrútkach ponesie meno Jozefa Cígera-Hronského

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj odhalí v piatok 18. decembra 2009 o 11.00 hod. na budove Gymnázia vo Vrútkach tabuľu s čestným názvom školy.     Niesť bude meno významného…

Rada ministra školstva SR pre šport sa bude venovať aj príprave na olympiádu

     Tréner futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss, úspešná reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková či generálny sekretár Slovenského hokejového zväzu Igor Nemeček si zajtra spolu s ďal…

Uskutočnilo sa zasadnutie Kurikulárnej rady

     Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2008/2009 sa stala predmetom diskusie dnešnej Kurikulárnej rady. Zasadnutie sa uskutočnilo…

V regiónoch budú pokračovať verejné prezentácie zákona o celoživotnom vzdelávaní

     V Banskej Bystrici a Nitre budú v utorok 15. decembra 2009 pokračovať informačné semináre, na ktorých predstavia odborníci z rezortu školstva novoprijatý zákon o celoživotnom vzdelávaní. Poduj…

Žilinská univerzita ostáva univerzitnou vysokou školou

     Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) Ján Bujňák prevzal 11. decembra 2009  z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dekrét o zaradení medzi univerzity. Žilinská univer…

Stredné odborné školy majú už len pár týždňov na podanie projektov

     Do 18. januára 2010 majú stredné odborné školy, špeciálne stredné odborné školy a ich zriaďovatelia možnosť požiadať o finančnú pomoc z eurofondov prostredníctvom stále aktuálnej výzvy na pred…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa dnes 10. decembra 2009 zúčastnil na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku. Výbor, ktorý sleduje účinnosť a kvalitu v…

Rektor Žilinskej univerzity si prevezme z rúk ministra školstva dekrét o zaradení medzi univerzity

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní v piatok 11. decembra 2009 o 10.30 hod. zasadnutia akademickej obce Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline. Podujatie sa uskutoční …

Odborníci budú prezentovať zákon o celoživotnom vzdelávaní

     Celkovo v štyroch mestách počas decembra budú odborníci prezentovať nový zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý Národná rada SR schválila 1. decembra 2009. Verejné prezentácie, nad ktorými pre…

Na celoslovenskom seminári budú odborníci diskutovať o tvorbe moderných učebníc

     Tvorba moderných učebníc a ich využitie v praxi je názov dvojdňového odborného seminára, na ktorým prevzal záštitu podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Podujatie sa začne vo š…

Živá knižnica sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za ľudské práva

     Vo štvrtok 10. decembra 2009 sa uskutoční podujatie Živá knižnica, kde sa budú môcť stredoškoláci oboznámiť s obsahom desiatich živých kníh, v podobe desiatich ľudí, ktorí sa vo svojom živote …

Stredoškoláci budú prezentovať vlastné výrobky a služby na výstave JUVYR

     V poradí už 18. ročník celoslovenskej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl JUVYR bude slávnostne otvorený v utorok 8. decembra 2009. Okrem výstavy sa uskutoční aj 12. roč…

Školské knižnice opäť súťažili o najzaujímavejšie podujatie

    Poznáme víťaza 5. ročníka "Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice". Prvé miesto v súťaži organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 26. októbra 2009 získa…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku