TÉMY MATURITNÝCH PÍSOMNÝCH PRÁC Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A UKRAJINSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

27.03.2007

PREKLAD TÉM

Témy na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry

1. Platí ešte príslovie, podľa ktorého je všade dobre, ale doma najlepšie?

(Úvaha o sebarealizácii a sebavzdelávaní)

2. Charakterizuj hrdinov a dej diela Bánk bán
(Charakteristika)

3. Hroziace prírodné katastrofy, alebo snahy ako im predchádzať

(Prejav)

4. Predstavte si, že ste v úlohe Benceho a vyrozprávajte príbeh Toldiho pod názvom Príbeh malého gazdu.
(Rozprávanie)

 

Témy na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z ukrajinského jazyka a literatúry

1. Môj voľný čas
(Rozprávanie)

2. Verím v tvoju budúcnosť, Slovensko!
(Slávnostný prejav)

3. „Ševčenko – jedno z najväčších práv Ukrajiny na medzinárodné uznanie.“
(Beletrizovaný životopis T. Ševčenka)

4. „Ten nikdy nezíska slávu, kto pre slávu na zemi žije.“
(Úvaha)

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku