Súťaž pre európskych stredoškolákov

17.07.2008

     Spoločnosť Česká hlava v spolupráci s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky vyhlasujú súťaž pre mladých Európanov „Innovating minds". Je určená pre stredoškolákov do 19 rokov z európskych krajín. Odmenu 5000 eur získa víťaz za projekt, objav alebo čin v každej z kategórií:
1. informačné a komunikačné technológie,
2. zdravie a kvalita života,
3. životné prostredie,
4. inovácie výrobkov a technológií,
5. dizajn a architektúra.

     Projekt spolu s prihláškou (oboje v anglickom jazyku) je potrebné poslať najneskôr do 10. septembra 2008. O víťazoch rozhodne odborná porota zložená z univerzitných profesorov, nositeľov Nobelovej ceny, zástupcov priemyslu a ďalších odborníkov.
     Prihlášku, podrobný popis a pravidlá súťaže nájdete na www.innovatingminds.eu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku