Oznamy a správy 2008

Pozdrav podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja

Vážení pedagógovia, milí žiaci a rodičia,     obdobie prelomu rokov je tradične časom, keď si spätne premietame významné udalosti, ktoré v predchádzajúcich mesiacoch zasiahli do nášho pracovného i …

Školákov delí od vianočných prázdnin už len jeden deň

     Od soboty 20. decembra sa pre približne 462-tisíc detí v základných školách, 35-tisíc detí v špeciálnych školách a 296-tisíc stredoškolákov v dennom štúdiu začínajú vianočné prázdniny. Tie pot…

Učiteľom cudzích jazykov je k dispozícii nový komunikačný portál

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj slávnostne otvoril Projektovú kanceláriu národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Konc…

Zákony o odbornom vzdelávaní a financovaní škôl schválila vláda

     Zákonom o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a novelou zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa bude zaoberať parlament. Na svojom dnešnom rokovaní ob…

Minister školstva Ján Mikolaj predloží do vlády štyri zákony

     Pripravené zákony a zhodnotenie výzvy na budovanie centier excelentnosti boli témou dnešnej tlačovej konferencie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.     V prvej časti Ján M…

Tlačová konferencia ministra školstva Jána Mikolaja

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj Vás pozýva na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v utorok 16. decembra 2008 o 10.00 hod. v budove MŠ SR, Stromová 1, Bratislava.      Tém…

Centrum vedecko-technických informácií SR oslávilo 70 rokov

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil na oslavách 70. výročia vzniku Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).      Ján Mikolaj vo svojom príhovore v…

Centrum vedecko-technických informácií SR oslávi 70 rokov

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 15. decembra 2008 zúčastní na oslavách 70. výročia vzniku Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).      CVTI SR sa v posledný…

Návšteva základnej školy v Považskej Bystrici

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj navštívil v piatok 12. decembra 2008 Základnú školu Slovanská v Považskej Bystrici.     Po prehliadke priestorov školy, jedálne a zrekonštruov…

Stanovisko MŠ SR k medializovaným informáciám o nákupe multimediálnych súprav pre školy

     MŠ SR v rámci pokračovania projektu Infovek zabezpečilo v roku 2007 pre 440 ZŠ a SŠ v rámci SR dodávku výpočtovej techniky a súvisiacich služieb do multimediálnych učební. Túto dodávku zabezpe…

Návšteva základnej školy v Považskej Bystrici

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj navštívi v piatok 12. decembra 2008 Základnú školu Slovanská v Považskej Bystrici.     Po prehliadke priestorov školy sa minister stretne s pe…

V novom roku sa upravia podmienky normatívneho financovania

     Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia na svojom dnešnom zasadnutí schválila vláda SR. Materiál na rokovanie predložil podpredseda vlád…

Na národnej konferencii o interkultúrnom dialógu ocenili európskych učiteľov jazykov roka

     Ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka a Európska značka si dnes v Bratislave prevzalo päť učiteľov cudzích jazykov a jedna stredná škola za prínos k výučbe cudzích jazykov.      Slávnostné odo…

Na národnej konferencii o interkultúrnom dialógu ocenia európskych učiteľov jazykov roka

     Ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka 2008 i predstavenie novej výzvy na predkladanie žiadostí o grant bude obsahom národnej konferencie Interkultúrny dialóg vo vzdelávacích programoch Európsk…

Minister školstva navštívil nitriansku Univerzitu Konštantína Filozofa

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa dnes 8. decembra 2008 zúčastnil na slávnostnom otvorení nových priestorov Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.  Symbolické prestr…

Minister Ján Mikolaj zablahoželal 60-ročnej priemyslovke

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 5. decembra 2008 zúčastnil na oslavách 60. výročia vzniku Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. V príhovore ocenil profiláciu…

Univerzita Konštantína Filozofa otvorí nové priestory pre svojich študentov

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa v pondelok 8. decembra 2008 zúčastní na slávnostnom otvorení nových priestorov Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.  Symbolické p…

Minister školstva Ján Mikolaj priniesol mikulášske darčeky zrakovo postihnutým deťom

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes navštívil špeciálnu základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave a jej žiakom priniesol aj mikulášsk…

Minister školstva Ján Mikolaj sa zúčastní osláv 60. výročia SPŠ v Dubnici nad Váhom

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zajtra 5. decembra 2008 zúčastní osláv 60. výročia vzniku Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom.     História školy sa začala …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku