» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Centrum vedecko-technických informácií SR oslávilo 70 rokov

Centrum vedecko-technických informácií SR oslávilo 70 rokov

15.12.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil na oslavách 70. výročia vzniku Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 
     Ján Mikolaj vo svojom príhovore vyzdvihol aktivity CVTI SR v oblasti popularizácie vedy a techniky i otvorenie knižnice pre širokú verejnosť. "Oceňujem aj snahu zmodernizovať knižnično-informačné služby prostredníctvom národných projektov, na základe ktorých budete môcť využiť finančnú pomoc štrukturálnych fondov EÚ," dodal. Zároveň osobne ocenil bývalých pracovníkov CVTI SR.
     CVTI SR sa v posledných rokoch transformovalo na špecializovanú inštitúciu, ktorá sa systematicky venuje informačnej podpore a popularizácii vedy na Slovensku. Zároveň plní úlohu špecializovanej vedeckej knižnice, ktorá zabezpečuje klasické aj elektronické knižnično-informačné služby, predovšetkým prístup k fondom špeciálnej literatúry (normám, patentom a firemnej literatúre), ako aj k elektronickým informačným zdrojom pre výskumno-vývojových pracovníkov, pedagógov a študentov vysokých škôl.
Fotogaléria

Bratislava 15. december 2008