Súčasnosť a budúcnosť preprimárnej edukácie

09.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v piatok 10. októbra 2008 v Prešove zúčastní na vedeckej konferencii „Súčasnosť a budúcnosť preprimárnej edukácie", ktorú pripravil Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP).
     Cieľom konferencie je poukázať na dôležitosť súčasných aspektov preprimárnej edukácie vo vzťahu k budúcim perspektívam. Na stretnutí sa budú účastníci zaoberať aj aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti predškolského vzdelávania.
     Konferencia s medzinárodnou účasťou sa koná pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenského výboru OMEP.

Miesto a čas: KŠÚ, Nám. mieru 3, Prešov, začiatok 10. 10. 2008 o 9.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku