Štvrtákov čakajú prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

04.06.2007

     Zajtra 5. júna sa uskutočnia prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Hlásiť sa na ne môžu len žiaci štvrtých ročníkov základných škôl. Na budúci školský rok plánujú tieto gymnáziá prijať približne 6 500 žiakov, pričom na základných školách je zhruba 55 tisíc štvrtákov.
    
Osemročnú formu štúdia poskytuje viac ako 180 škôl. Najviac (32) ich je v Bratislavskom kraji, kde je sústredená viac ako pätina všetkých ponúkaných miest.
     Školy sa orientujú predovšetkým na cudzie jazyky a šport, menej bežné je zameranie na informatiku či prírodné vedy (matematika, fyzika, biológia, chémia).
     Na tento typ strednej školy sa uskutočňuje iba jedno kolo prijímacích skúšok. Informácie o počtoch žiakov, ktorých školy plánujú prijať, je možné nájsť na internetovej stránke Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

Bratislava 4. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku