Študenti Detskej univerzity Komenského sa stretli s ministrom školstva

25.08.2009

Do poslaneckých lavíc dnes zasadli študenti Detskej univerzity Komenského, aby položili niektorým členom vlády otázky týkajúce sa aktuálneho politického a spoločenského diania na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde parlamentu v rámci simulovanej Hodiny otázok.
     Najväčšiu pozornosť venovali deti podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR Jánovi Mikolajovi. Zaujímalo ich napríklad, prečo nemajú v škole ako povinný predmet japonský jazyk, prečo sa deti na južnom Slovensku učia v škole po maďarsky a či budú mať v novom školskom roku načas všetky potrebné učebnice.
     Veľa otázok sa dotýkalo národného testovania deviatakov, ale aj aktuálnych tém, akými sú reforma školstva či vzdelávanie pedagógov. Na otázku adresovanú prítomným členom vlády, ako pomáhajú Slovensku, odpovedal Ján Mikolaj: „Snažíme sa z vás vychovať vzdelaných a zodpovedných ľudí.“

     Projekt Detská Univerzita Komenského ponúka každoročne deťom vo veku od 9 do 14 rokov možnosť stať sa na pár týždňov vysokoškolskými študentmi. V tomto roku sa uskutočnil v poradí už jej 7. ročník. Štúdium sa uskutočňuje počas letných mesiacov júl a august. Tvorí ho 9 prednášok slovenských a zahraničných univerzitných profesorov. Témy vychádzajú z profesného zamerania profesorov, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Po prednáške môžu deti klásť profesorom otázky. Deti pri zápise dostávajú indexy, kde si zapisujú účasť na prednáškach. Ak  sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok, získavajú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej univerzity Komenského.
Fotogaléria

Bratislava 25. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku