Štrukturálne fondy EÚ - cesta ku kvalitnému vzdelávaniu a výskumu na Slovensku

03.06.2009

 

Zhodnotenie doterajšej podpory vzdelávania a výskumu a vývoja na Slovensku zo štrukturálnych fondov EÚ bude hlavnou témou výročnej konferencie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Konať sa bude 4. júna 2009 v kongresovom centre Technopolu (Kutlíkova 17) v Bratislave. Podujatie, nad ktorým prevzal záštitu  podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, sa začne o 9.00 hod. Po jeho vystúpení sa o 9.40 hod. uskutoční pre novinárov tlačová konferencia.

Súčasťou programu bude aj prezentácia úspešných dopytovo - orientovaných projektov schválených v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj.

 

Bratislava 3. jún 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku