Stretnutie ministra školstva SR s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom

16.10.2008

     Podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dnes prijal prezident SR Ivan Gašparovič. Diskutovali o rozpočte pre kapitolu rezortu školstva, pripravovaných zákonoch o odbornom vzdelávaní a pedagogických zamestnancoch aj o potrebe investícií do vedy a výskumu.
    
Prezident podporil vydávanie učebníc pre školy s vyučovacím jazykom maďarským v súčasnej podobe, teda so slovenskými toponymami. Zároveň pripomenul, že prioritou rozpočtu rezortu je zvyšovanie miezd učiteľom.
     Minister Ján Mikolaj pozval Ivana Gašparoviča na národnú konferenciu Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?, ktorá sa uskutoční 5. - 7. novembra 2008 v Starom Smokovci.

Bratislava 16. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku