Stredoškoláci sa na chvíľu stali europoslancami

01.10.2007

     Dnešným zasadnutím v Národnej rade SR vyvrcholil 3. ročník zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu. Talentovaní stredoškoláci z celého Slovenska zasadli do poslaneckých lavíc, aby si v praxi vyskúšali fungovanie tejto európskej inštitúcie.  Rozdelení do piatich parlamentných výborov sa zaoberali riešením aktuálnych európskych otázok.
     V duchu rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu mladí poslanci predkladali rezolúcie, odpovedali  na faktické  poznámky, diskutovali o možných problémoch a následne hlasovali  v pléne.
     Výbor pre priemysel, výskum a energiu riešil otázku zvyšujúcej sa závislosti na dovážaných zdrojoch, akými sú nafta a zemný plyn, berúc do úvahy aj hľadisko klimatických zmien. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa venoval oblasti presadzovania pravidiel bezpečnosti produktov a zvyšovania vplyvu spotrebiteľských organizácií. Rezolúciu o dôsledkoch hroziacej zrušenej finančnej pomoci EÚ pre poľnohospodárstvo a jej dopadoch na medzinárodný obchod, životné prostredie a rozvoj vidieka predložil výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Otázku limitov slobody prejavu a slobody tlače riešil výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti (I). Problematikou obchodovania s bielym mäsom v rozšírenej Európe sa zaoberal výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti (II).

     Projekt Modelového Európskeho parlamentu vznikol v roku 1994. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom informácie o štruktúre a fungovaní európskych inštitúcií, ako aj  hlbší pohľad na proces integrácie. Študenti sa učia participovať na riešení súčasných problémov Európy, jasne a zrozumiteľne formulovať vlastné postrehy a názory, spoznávať kultúry európskych štátov.  Autorom tohto projektu je Nadácia Modelový Európsky parlament so sídlom v holandskom Haagu.

Bratislava 1. október 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku