Stredné školy ešte ponúkajú voľné miesta

30.05.2007

     Do zajtra 31. mája sa musia riaditelia stredných škôl rozhodnúť, či sa na ich škole uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok. Môžu tak urobiť z dôvodu nenaplnenia tried po prvom kole, a to po prerokovaní v pedagogickej rade.
     Prijímacia skúška sa potom uskutoční 12. júna 2007. Cirkevné a súkromné školy si môžu termín určiť individuálne. Poradie uchádzačov zverejní riaditeľ do troch dní odo dňa konania skúšky na výveske školy.
     Podľa údajov k dnešnému dňu sa v tomto školskom roku uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok na 279 stredných školách. Najviac z nich je evidovaných v Banskobystrickom (57), Prešovskom (54) a Košickom kraji (54). Najmenej možností na výber budú mať žiaci v Trnavskom a Trenčianskom kraji, kde sa zatiaľ v každom z nich prijímačky uskutočnia iba v 12 stredných školách.

 Aktuálny prehľad voľných  miest možno nájsť na webovej stránke Školského výpočtového strediska Michalovce www.svsmi.sk.

 

Bratislava 30. mája 2007

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku