Štipendium na postgraduálne štúdium v Bavorsku

21.08.2013
Bavorské akademické centrum pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu (BAYHOST) zverejnilo informáciu o vypísaní ročného štipendia v Bavorsku na akademický rok 2014/15 pre absolventov vysokých škôl z Bulharska, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenskej republiky, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska. Štipendium slúži na financovanie postgraduálneho štúdia. Cieľom ročného štipendijného programu je podpora vedeckej spolupráce a študentských výmen medzi Bavorskom a východnou Európu. Bližšie informácie nájdete na http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
Uzávierka prihlášok je 1. decembra 2013.
V prípade otázok môžete kontaktovať
doeppe@bayhost.de
info@bayhost.de
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku