Slovensko bude s Kóreou spolupracovať v oblasti vedy

21.10.2009

     Výsledkom expertných rokovaní Slovenskej a Kórejskej republiky by mala byť dohoda o vedecko-technickej spolupráci. Na dnešnom rokovaní vlády tento zámer schválili ministri.
     Slovensko a Kórea budú rozvíjať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií v oblasti vedy a techniky, a to prostredníctvom priamych kontaktov medzi vedeckými inštitúciami, vysokými školami či vedecko-výskumnými pracoviskami. Obe krajiny si plánujú vymieňať vedcov, špecialistov a výskumných pracovníkov, organizovať vedecké konferencie, sympóziá a semináre. Ministerstvo školstva SR vynaloží na vykonávanie dohody každoročne 50-tisíc eur.

Bratislava 21. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku