Rozpočet MŠ SR na budúci rok v znamení výrazného rastu

15.10.2008

     Návrh štátneho rozpočtu na rok 2009 ráta s významným zvýšením objemu finančných prostriedkov na platy učiteľov, vysoké školy i vedu. Materiál dnes na svojom rokovaní schválila vláda SR. Následne sa ním začne zaoberať Národná rada SR.
     V budúcom roku podľa návrhu kapitoly Ministerstva školstva SR by malo byť zabezpečené tempo rastu miezd pedagogických zamestnancov regionálneho školstva, vysokých škôl, výskumných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a doktorandov o 10,6 %, teda na úroveň tempa rastu priemernej mzdy v hospodárstve  SR.
     V rámci normatívneho financovania by malo regionálne školstvo dostať približne 1, 217 mld. eur, čo v porovnaní s rokom 2008 znamená nárast o viac ako 100 mil. eur. 
     Verejné vysoké školy by mali z rozpočtu MŠ SR získať takmer 474 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 40 mil. eur. Celkovo z verejných zdrojov by malo ísť na vysoké školstvo o tretinu viac peňazí ako tento rok.
     Významne viac financií by malo smerovať aj na podporu vedy a výskumu. MŠ SR by malo podporiť vedu na vysokých školách sumou približne 55 mil. eur (medziročný nárast o takmer 18 %), ďalších takmer 40 mil. eur by mala mať na projekty k dispozícii Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako rozpočtová organizácia rezortu. Celkové výdavky na vedu a techniku z verejných zdrojov by mali vzrásť medziročne o takmer 48% na 424 mil. eur.

Bratislava 15. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku