Rozhodnutie o návrhu VŠMU o zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO divadelné umenie

14.01.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo vo veci návrhu Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR, ktorým bola zmena opisu študijného odboru divadelné umenie tak, že predmetný návrh neschválilo.

Odôvodnenie rozhodnutia je uvedené v texte rozhodnutia (viď. rozhodnutie_1, rozhodnutie_2).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku