Reakcia na nepresnú informáciu uverejnenú v denníku Pravda o odmenách v rámci MŠVVaŠ SR

05.08.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru nepresnú informáciu, ktorú zverejnil denník Pravda 5. augusta 2011 v článku s titulkom Na odmeny ministerstvá dali takmer tri milióny eur. V infografike pri tomto článku je pri rezorte školstva uvedené: „podrobnosti nezverejnilo s odvolaním sa na ochranu osobných údajov".

     MŠVVaŠ SR v skutočnosti neodmietlo poskytnúť požadované informácie s odvolaním sa na ochranu osobných údajov, odporučilo len novinárovi požiadať o ne oficiálne na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ako je to aj uvedené v samotnom článku.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku