Reakcie na médiá

Reakcia na nepravdivé informácie uverejnené v denníku Hospodárske noviny (20. december 2010)
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepravdivé informácie, ktoré boli uverejnené 20. decembra 2010 v denníku Hospodárske noviny v článku s titulkom Učitelia viac peňazí neuvidia o zvyšovaní platov pedagógov v roku 2011. Uvádza sa tam, že " Zhruba 82-tisíc učiteľov ostane budúci rok sklamaných. Ohlásené celoplošné zvyšovanie platov, o ktorom ešte v septembri hovorila premiérka Iveta Radičová spolu s ministrom financií Ivanom Miklošom (obaja SDKÚ-DS), sa nekoná. "Celoplošné zvyšovanie tarifných platov sa nepripravuje," odkázal minister školstva Eugen Jurzyca cez tlačový odbor".

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedníčka vlády ani minister financií  v septembri neavizovali plošné zvyšovanie platov učiteľov. Vyjadrili sa v zmysle, že celkový objem peňazí na platy pedagógov sa v roku 2011 zvýši o 1 %, pričom v žiadnom inom sektore verejnej správy k takémuto nárastu nedôjde.  Tieto peniaze sú určené na príplatky k platom pre tých učiteľov, ktorí si v novom systéme kariérového rastu rozširovali vzdelanie a získali dostatočný počet kreditov, aby im tieto príplatky mohli byť priznané.Reakcia na nepresné informácie uverejnené v denníku Sme (15. december 2010)
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepresné informácie, ktoré boli uverejnené 15. decembra 2010 v denníku Sme v článku s titulkom Na Slovensku po anglicky o stave národného projektu jazykového vzdelávania učiteľov. Uvádza sa tam, že "Projekt, ktorý mal pripraviť štyritisíc jazykárov, zrejme definitívne končí. Pre neschopnosť Slovenska čerpať eurofondy."

     Problémy financovania projektu súvisia najmä so závermi kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá sa uskutočnila v období od 11. decembra 2009 do 7. mája 2010 a týkala sa nadlimitnej zákazky na vzdelávacie služby pre tento projekt. V rámci záverov kontroly skonštatoval Úrad pre verejné obstarávanie zásadné porušenie legislatívy SR, pričom tieto závery potvrdil aj audit Európskej komisie. Nešlo tak o "neschopnosť" Slovenska čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ale o zle pripravenú časť projektu zo strany bývalého vedenia Štátneho pedagogického ústavu ako jeho riešiteľa.
     MŠVVaŠ SR má však napriek týmto problémom záujem naďalej pokračovať v realizácii národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, preto v súčasnosti hľadá adekvátne riešenia, aby neboli ohrozené výstupy projektu.Reakcia na informácie odvysielané v Televízii Markíza (7. december 2010)
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru informácie týkajúce sa  nariadenia vlády č. SR č. 276/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktoré zazneli 6. decembra 2010 vo večernom spravodajstve TV Markíza. Tá odvysielala príspevok s názvom Deti možno prídu o krúžky, v ktorom uviedla, že „Vinníkom je vraj nariadenie vlády. Eurá na krúžky pôjdu podľa trvalého bydliska detí do všetkých miest a obcí. Aj tam, kde centrá voľného času nemajú. Starostovia tak dostanú milióny eur navyše, nemusia ich ale použiť na deti....  Centrá ale chcú, aby sa nariadenie vlády zmenilo. V týchto dňoch totiž obecné a mestské zastupiteľstvá schvaľujú rozpočty. Ani dnes sa však na ministerstve školstva nezrodil kompromis. Strany si zobrali čas na rozmyslenie a po rokovaní nechceli nič komentovať."

     Spomínané nariadenie vlády prijala dňa 19. 5. 2010 ešte predchádzajúca vláda a nové vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ho už niekoľko mesiacov pokúša zmeniť. K tomu je však potrebné súhlasné stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska, a to sa zatiaľ nepodarilo získať.Reakcia na nepravdivú informáciu odvysielanú v Televízii Markíza (24. november 2010)
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru nepravdivú informáciu, ktorá zaznela 23. novembra 2010 vo večernom spravodajstve TV Markíza. Tá odvysielala správu o výstavbe Národného futbalového štadióna (NFŠ), v ktorej uviedla, že "bývalá vláda naň chcela dať 70 miliónov eur, nová vláda ale iba nedávno tieto peniaze stopla".

      Nie je pravdou, že dotáciu na výstavbu NFŠ stopla vláda Ivety Radičovej. Rozpočet MŠVVaŠ SR na rok 2010 bol znížený o sumu určenú pôvodne na tento účel rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR ešte pod vedením Jána Počiatka.  Reakcia na nepravdivú informáciu odvysielanú v Televízii TA3  (23. november 2010)
 
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru nepravdivú informáciu, ktorá zaznela 22. novembra 2010 vo večernom spravodajstve Televízie TA3. Tá odvysielala krátku správu o obavách súkromných škôl a základných umeleckých škôl z nedostatočného financovania v roku 2011 s tým, že „ministerstvo školstva sa zatiaľ k situácii nevyjadruje".

     V pondelok 22. novembra 2010 pritom odbor masmediálnej politiky zaslal dvom tlačovým agentúram a jednej súkromnej televízii ako odpoveď na ich otázky k tejto téme stanovisko v tomto znení: „V tejto veci ešte pokračujú rokovania MŠVVaŠ SR s Ministerstvom financií SR a so Združením miest a obcí Slovenska". Televízia TA3 o stanovisko nepožiadala.

 

 Reakcia na nepravdivé informácie uverejnené v Turčianskych novinách (19. november 2010)
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru nepravdivé informácie, ktoré boli uverejnené 16. novembra 2010 v Turčianskych novinách  v článku s titulkom "Naozaj desivé" o plánovanej výstavbe tartanovej dráhy v Martine.  Uvádza sa tam, že jej výstavbu „by kľúčovou čiastkou malo zastrešiť ministerstvo školstva“.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na žiadnom oficiálnom ani neoficiálnom rokovaní neprisľúbilo finančnú podporu spomínaného projektu a v tomto roku už ani nemá v rozpočte finančné prostriedky na tento účel.Reakcia na nepravdivé informácie odvysielané v Televízii JOJ  (9. november 2010)
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru nepravdivé informácie, ktoré zazneli 6. novembra 2010 vo večernom spravodajstve Televízie JOJ. Tá odvysielala krátky šot o tom, že 7. kolo celoslovenského cyklistického pohára, ktoré sa malo konať v Rožňave, ale nakoniec sa neuskutočnilo, keďže sa nedostavil jeho organizátor, sponzorovalo podľa informácií televízie aj ministerstvo školstva.

     Uvedené preteky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neorganizovalo, nespolupracovalo pri ich príprave, ani ich finančne nepodporovalo. Organizátorom bolo Občianske združenie priateľov cyklistiky Horného Gemera Rožňava, ktoré nie je členským subjektom Slovenského zväzu cyklistiky. Z tohto dôvodu nedostalo finančný príspevok na usporiadanie pretekov, rovnako ani propozície pretekov neboli schválené Športovo-technickou komisiou Slovenského zväzu cyklistiky.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku