Reakcia na nepravdivú informáciu uverejnenú v denníku Prešovský korzár o učebniciach rusínskeho jazyka

15.07.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepravdivú  informáciu, ktorú uverejnil denník Prešovský korzár 13. júla 2011 v článku s titulkom Rusíni chcú viac škôl. V ňom sa uvádza, že „Riaditeľka tejto školy Mária Jasíková vysvetlila..., aké problémy pri vzdelávacom procese prináša absencia učebníc. Doteraz sa nikdy nedostali do edičného plánu a Rusíni si myslia, že aj školy, ktoré by mali záujem ponúknuť žiakom rusínsky jazyk ako voliteľný, narazia na rovnaký problém".

     Nie je pravda, že učebnice rusínskeho jazyka sa nikdy nedostali do edičného plánu ministerstva. MŠVVaŠ SR zabezpečilo vydanie celkovo 30 učebníc, čítaniek a pracovných zošitov pre školy s vyučovacím jazykom rusínskym a s vyučovaním rusínskeho jazyka pre jednotlivé ročníky ZŠ. Školy, ktoré o ne majú záujem, si ich môžu objednávať štandardne prostredníctvom edičného portálu.


Oprava uverejnená 3. 8. 2011
     V našom denníku sme uverejnili informáciu o spoločnom rokovaní skupiny Rusínov z východu Slovenska s riaditeľkou pre národnostné školstvo z rezortného ministerstva Ildikó Mičúchovou a s podpredsedom vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfom Chmelom. Hovorili spolu o rozvoji a financovaní rusínskeho školstva aj o učebniciach.
     Zástupcovia Rusínov vtedy argumentovali, že aj chýbajúce učebnice sú dôvodom na to, že sa na školách nevyučuje rusínsky jazyk ani ako voliteľný predmet. Žiadali, aby sa učebnice dostali do edičného plánu. Ministerstvo školstva však túto argumentáciu vyvrátilo.
     "Nie je pravda, že učebnice rusínskeho jazyka sa nikdy nedostali do edičného plánu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečilo celkovo 30 titulov učebníc, čítaniek a pracovných zošitov pre školy s vyučovaním rusínskeho jazyka pre jednotlivé ročníky základných škôl. Školy, ktoré o ne majú záujem, si ich môžu objednávať štandardne prostredníctvom edičného portálu," uviedla hovorkyňa ministerstva Miriam Žiaková.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku