Reakcia na nepravdivú informáciu odvysielanú v Televízii TA3 o financovaní záujmovej činnosti detí

20.12.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru nepravdivú informáciu, ktorá zaznela 22. novembra 2010 vo večernom spravodajstve Televízie TA3. Tá odvysielala krátku správu o obavách súkromných škôl a základných umeleckých škôl z nedostatočného financovania v roku 2011 s tým, že „ministerstvo školstva sa zatiaľ k situácii nevyjadruje".

     V pondelok 22. novembra 2010 pritom odbor masmediálnej politiky zaslal dvom tlačovým agentúram a jednej súkromnej televízii ako odpoveď na ich otázky k tejto téme stanovisko v tomto znení: „V tejto veci ešte pokračujú rokovania MŠVVaŠ SR s Ministerstvom financií SR a so Združením miest a obcí Slovenska". Televízia TA3 o stanovisko nepožiadala.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku