Reakcia na nepravdivé tvrdenia uverejnené v denníku Sme v článku o reformných učebniciach

11.10.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru nepravdivé informácie, ktoré zverejnil denník Sme 11. októbra 2011 v článku s titulkom Rodičia platia za učebnice. V ňom sa okrem iného uvádza, že: „Časť reformných kníh, ktoré prichádzajú do škôl s oneskorením, musia zaplatiť rodičia. Štát uhrádza tento rok len základný balík učebníc". V časti článku s titulkom Učebnice chýbajú, manažéra chvália sa navyše píše: „Aj napriek tomu, že základné a stredné školy stále čakajú na zhruba 60 titulov, Jurzyca si Kosnáča pochvaľuje".

     MŠVVaŠ SR sa rozhodne ohradzuje voči titulku článku a nasledujúcej informácii o preplácaní iba základného balíka reformných učebníc. Všetky učebnice dostávajú žiaci zadarmo a rodičia platia len za pomocné učebné materiály.
     Minister školstva, vedy výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa nikdy nevyjadril, že si „Kosnáča pochvaľuje" a ani odbor masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR nikdy neposkytol redaktorke informáciu v tomto zmysle. Ide len o jej osobný názor, ktorý sa zakladá na subjektívnom výklade.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku