Reakcia na informácie odvysielané v Televízii Markíza týkajúce sa financovania záujmovej činnosti detí

20.12.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru informácie týkajúce sa nariadenia vlády č. SR č. 276/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktoré zazneli 6. decembra 2010 vo večernom spravodajstve TV Markíza. Tá odvysielala príspevok s názvom Deti možno prídu o krúžky, v ktorom uviedla, že „Vinníkom je vraj nariadenie vlády. Eurá na krúžky pôjdu podľa trvalého bydliska detí do všetkých miest a obcí. Aj tam, kde centrá voľného času nemajú. Starostovia tak dostanú milióny eur navyše, nemusia ich ale použiť na deti.... Centrá ale chcú, aby sa nariadenie vlády zmenilo. V týchto dňoch totiž obecné a mestské zastupiteľstvá schvaľujú rozpočty. Ani dnes sa však na ministerstve školstva nezrodil kompromis. Strany si zobrali čas na rozmyslenie a po rokovaní nechceli nič komentovať."

     Spomínané nariadenie vlády prijala dňa 19. 5. 2010 ešte predchádzajúca vláda a nové vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ho už niekoľko mesiacov pokúša zmeniť. K tomu je však potrebné súhlasné stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska, a to sa zatiaľ nepodarilo získať.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku