Reakcia na článok o kamerových systémoch v školách uverejnený v denníku Sme

21.09.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru informácie, ktoré zverejnil denník Sme 21. septembra 2011 v článku s titulkom Do tried kamery nepatria. Minister Eugen Jurzyca má výhrady k zavádzaniu kamier do škôl. V ňom sa uvádza: Proti je aj minister školstva Eugen Jurzyca. "Neodporúčame realizovať prevenciu šikanovania zavádzaním kamier do tried," napísal v pokynoch pre riaditeľov škôl. Učiteľom radí, aby umožnili anonymne ohlasovať šikanovanie.

     MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2011/12 nezakazuje používanie kamerových systémov, iba pripomína školám povinnosť zabezpečiť si súhlas všetkých dotknutých osôb pred ich inštalovaním. Taktiež je nevyhnutné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, Občianskeho zákonníka, ako aj Dohovoru o právach dieťaťa.
     Autorka článku Mária Mihaliková navyše použila v článku stanovisko sekcie regionálneho školstva, ktorá usmernenie pre školy k inštalácii kamier pripravila, ako vyjadrenia a rozhodnutia ministra Eugena Jurzycu. Považujeme za nekorektné, tendenčné a čitateľa zavádzajúce, ak redaktorka svojvoľne použila stanovisko, ktoré spracovala zodpovedná sekcia, ako rozhodnutia ministra.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku