Reakcia ministra školstva SR k uverejnenej správe v agentúre SITA

13.11.2007

     Ministerstvo školstva SR sa zásadne dištancuje od tlačovej správy uverejnenej v agentúre SITA pod názvom Mládež SNS sa vzdá dotácie, aby nepokračovala "štvavá kampaň", v ktorej bolo uvedené, že „minister školstva nepovažuje za problém ani to, ak by mládežnícka organizácia SNS podporila vznik českej Národnej gardy."
    
Otázka v súvislosti s podporou takýchto organizácií nebola ministrovi školstva SR Jánovi Mikolajovi položená.
     Minister školstva SR sa s myšlienkou akejkoľvek podpory organizácií, ako sú napríklad česká Národná garda či spolky podobného zamerania, jednoznačne nestotožňuje.

Bratislava 13. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku