Prví stredoškoláci už vycestovali do zahraničia na ročný štipendijný pobyt

15.08.2008

     326 žiakov stredných škôl, ktorí boli vybraní na jednoročný zahraničný študijný pobyt, sa pripravuje na odchod. MŠ SR informovalo všetkých úspešných kandidátov na sociálne štipendium vlády už na konci  júla informačným listom o detailoch cesty aj pobytu v zahraničí.
     Najpočetnejšia skupina odcestuje do Írska (135 žiakov). Najmenej žiakov vycestuje do Ruska (4). Situáciu  20 žiakov, ktorí neboli akceptovaní Veľkou Britániou, vyriešilo ministerstvo školstva ich umiestnením v Írsku. Do náhradného miesta pobytu by mali odletieť v polovici septembra. Dve študentky vycestovali do Nemecka už 10. augusta. Odchody ostatných žiakov sú naplánované na posledné augustové dni. Vycestovanie do zahraničia sa uskutoční organizovane aj individuálne. Pri výbere spôsobu dopravy sa zohľadnila dostupnosť cieľovej stanice žiakov. Žiaci využijú autobusovú a leteckú dopravu.

Bratislava 15. august 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku