Poradný orgán ministra školstva prerokoval návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

16.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj viedol 15. októbra 2008 4. zasadnutie Rady pre odborné vzdelávanie, ktorej členmi sú predstavitelia stavovských a profesijných organizácií, zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, stredných odborných škôl a ich zriaďovateľov. Hlavným bodom programu bol návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
    
„Dôvodom prípravy nového zákona je predovšetkým to, že odborné vzdelávanie nereaguje na potreby trhu práce a školy otvárajú študijné programy bez ohľadu na to, či ich absolventi nájdu uplatnenie v praxi," povedal v úvode minister školstva Ján Mikolaj.
     Predložený návrh preto upravuje podmienky na zabezpečenie odborného vzdelávania žiakov v súlade s potrebami trhu práce, ako aj postavenie a úlohy štátnej správy, územnej samosprávy, zamestnávateľov a zamestnancov v tomto procese. Zaoberá sa tiež finančným a hmotným zabezpečením žiakov. Podľa návrhu novej právnej normy bude finančným zabezpečením motivačné štipendium a odmena za produktívnu prácu v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom. Žiakom stredných odborných škôl bude možné poskytnúť aj hmotné zabezpečenie, ktoré sa týka stravovania, ubytovania, cestovného a  ochranných pracovných prostriedkov. Novinkou je tiež zmena financovania odborného vzdelávania, na ktorom sa bude môcť podieľať aj súkromný kapitál a návrh na vytvorenie Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
     Návrh zákona predloží Ministerstvo školstva SR koncom budúceho týždňa na medzirezortné pripomienkové konanie a v novembri na rokovanie vlády SR. Nová právna norma by mala začať platiť od 1. septembra 2009.
Fotogaléria

Bratislava 16. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku