Po návrate z pracovnej návštevy v USA informoval minister Ján Mikolaj o jej výsledkoch

12.11.2007

     Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti otvorenia Týždňa vedy a techniky  na Slovensku 2007, informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj o výsledkoch zahraničnej cesty v USA. Jej významným prínosom bol podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci. Dohodu, ktorá bola uzatvorená na desať rokov, podpísala za americkú stranu Paula Dobriansky - štátna tajomníčka MZV USA pre demokraciu a globálne záležitosti.
     Podpis dokumentu zabezpečuje pokračovanie partnerstva oboch krajín  v oblasti vedecko-technického výskumu a vývoja. „Jej cieľom je vybudovať dynamickú a efektívnu spoluprácu medzi výskumnými inštitúciami, zabezpečovať výmenu vedcov, organizovať medzinárodné projekty, konferencie a sympóziá,“ povedal na stretnutí Ján Mikolaj. Uskutočňovanie dohody v praxi sa bude realizovať prostredníctvom tzv. výkonných protokolov, ktoré budú každoročne vypracovávať partnerské strany.
     Minister školstva navštívil  v USA elitné univerzity, akými sú Harvard, Massachusettský technologický inštitút či Marylandská univerzita. Na pôde Ministerstva školstva USA, zahraničných vecí USA a Ministerstva pre energiu USA rokoval so svojimi partnermi o možnostiach spolupráce, tvorbe legislatívnych pravidiel na všetkých úrovniach školstva, ako aj o podpore vedy a formách jej financovania.
     Účastní pracovnej návštevy v USA vypracujú podrobnú záverečnú správu, ktorá bude obsahovať odporúčania pre aplikáciu niektorých zmien uskutočniteľných v našich podmienkach.

Bratislava 12. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku