Platy pedagógov sa zvýšili

09.11.2007

     Pedagógovia v základných a stredných školách zarábajú viac, ako je priemerná mesačná mzda v SR. Tá dosiahla v prvom polroku 2007 výšku 19 056 Sk, kým priemerný plat pedagogických zamestnancov v školách bol 19 240 Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku tak zarábali približne o 1 200 Sk viac.
     Celková priemerná mzda zamestnancov škôl v 1. polroku 2007 bola takmer 17 400 korún. Oproti rovnakému obdobiu je to nárast o vyše 1 100 Sk. V školách pracovalo koncom júna tohto roku spolu 91 111 zamestnancov (69 055 žien), z toho 70 450 pedagogických (52 995 žien). Na mzdách sa im vyplatilo viac ako 8,835 miliardy korún.
     V materských školách, základných umeleckých školách a ďalších školských zariadeniach dosiahla priemerná mzda pedagogických zamestnancov úroveň 16 200 Sk, čo predstavuje medziročný nárast o tisíc korún.
    Platy všetkých zamestnancov v školských zariadeniach sa v priemere zvýšili približne o 870 korún a dosiahli úroveň 13 562 Sk. Spolu pracovalo v školských zariadeniach koncom júna tohto roku 49 779 zamestnancov (45 542 žien), z toho 25 904 pedagogických (23 457 žien). Na mzdách sa im vyplatilo takmer 3,767 miliardy korún.

Porovnanie 1. polrok 2006 a 2007

Priemerná mzda

Školy

Školské zariadenia

1. polrok
2006

1. polrok 2007

1. polrok
2006

1. polrok
2007

Celkovo

16 233

17 375

12 694

13 562

Pedagogickí zamestnanci

18 015

19 240

15 181

16 200

Bratislava 9. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku