Platové tarify pre učiteľov sa zvýšia

15.10.2008

     Na základe dnešného podpisu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa od 1. januára 2009 zvýšia  jednotlivé stupnice platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
    
Vyššie platy to prinesie aj pedagógom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov bude od nového roka vyššia o 7 %. V prípade vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a zdravotníckych zamestnancov sa zvyšuje o 5 %.

Bratislava 15. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku