Oznámenie o vykonaných zmenách v sústave študijných odborov SR

08.09.2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje schválenie zmien v sústave študijných odborov SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K nasledujúcim zmenám prišlo po predošlom vyjadrení Akreditačnej komisie k predloženým návrhom vysokých škôl: 

Uvedené zmeny boli premietnuté do sústavy študijných odborov SR, a je možné ich nájsť zverejnené aj na webovom sídle Portál VŠ.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku