Oznámenie o vykonanej zmene v sústave študijných odborov SR - sociálne služby a poradenstvo

07.08.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje vykonanie zmeny v sústave študijných odborov SR, ktorou je zmena opisu študijného odboru sociálne služby a poradenstvo.
 
Návrh na zmenu opisu študijného odboru podala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pozmenený opis bol schválený 18. júla 2017, a to po vyjadrení Akreditačnej komisie v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nová verzia opisu študijného odboru sociálne služby a poradenstvo ako aj jeho predošlá verzia sú zverejnené na Portáli VŠ.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku